เขตพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 7 "ร้อยแก่นสารสินธุ์"