เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว(อสต)ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง