ขอเชิญชวนคนไทยทุกคน สละเวลาประมาณ 5-7 นาที 📲

ขอเชิญชวนคนไทยทุกคน สละเวลาประมาณ 5-7 นาที 📲
.
.
เพื่อตอบคำถาม “วัดอุณหภูมิใจคนไทย ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19” ครั้งที่ 2
อย่างครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
👉🏻 https://bit.ly/COVID-19-SURVEY-ONLINE