คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์เท่านั้น