โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา