หน้าหลัก

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เรื่อง มาตรการรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เรื่อง มาตรการรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัมมนาการพัฒนาระบบสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัมมนาการพัฒนาระบบสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ในการดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจดีเด่น เวที”ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 “

ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ในการดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจดีเด่น เวที”ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 “

รางวัลเครือข่ายที่ดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนดีเด่นเครือข่ายตำบลกำพี้และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม และเขตสุขภาพที่ 7

รางวัลเครือข่ายที่ดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนดีเด่นเครือข่ายตำบลกำพี้และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม และเขตสุขภาพที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

แผนประคองกิจการสำหรับปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan: BCP)

แผนประคองกิจการสำหรับปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan: BCP)

3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Download

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี