หน้าหลัก

สังคมไทย พร้อมรับมือโควิด-19 รอบสอง เพราะเรามีภูมิคุ้มกันชุมชน
เชิญรับชม การบริหารจัดการของแต่ละชุมชน ที่พร้อมสู้กับสถานการณ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง พนักงานทําความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง พนักงานทําความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)พนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)พนักงานทำความสะอาด

ไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

ไทยไปด้วยกัน จังหวัดขอนแก่น : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัคร 16-30 พฤศจิกายน 2563

กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัคร 16-30 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขยายเวลารับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขยายเวลารับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Download

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี