ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com
ทั้งหมด วัยเรียน วัยรุ่น วัยสูงอายุ วัยทำงาน

คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา (2558)

Downloaded 6 times.

คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

Downloaded 11 times.

คู่มือ “ความสุข 5 มิติ” สำหรับผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุง

Downloaded 14 times.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

Downloaded 3 times.

คู่มือประสานใจก่อนกายห่าง

Downloaded 4 times.

การดูแลพนักงานในสถานประกอบการ

Downloaded 2 times.

การดูแลพนักงานในสถานประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา

Downloaded 0 times.

คู่มือ”โปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ”

Downloaded 8 times.

ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Downloaded 2 times.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับครู

Downloaded 7 times.

แนวทางการดูแลทางด้านสังคมจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

Downloaded 7 times.

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

Downloaded 4 times.

กฎหมายฉบับพร้อมใช้…ไม่ยากอย่างที่คิด (ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 มกราคม 2559)

Downloaded 0 times.

คู่มือการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ Handbook for Integrated Sex Education and Life Skills

Downloaded 6 times.

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

Downloaded 4 times.

คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

Downloaded 4 times.

คู่มือวิทยากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ (พ.ย.58)

Downloaded 8 times.

คู่มือการดำเนินงานของทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น Teen Manager

Downloaded 8 times.