ติดต่อ

ที่อยู่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 – 16.30 น.

ข้อมูลติดต่อ

043-327640-1
043-327642
mhc07.dmh@gmail.com
mhc07@dmh.mail.go.th
MHC07 Khonkaen
MHC07 Khonkaen
www.facebook.com/mhc07kk

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงานส่วนกลาง

ศูนย์สุขภาพจิต

โรงพยาบาล/สถาบัน

Data Center