ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com

ที่อยู่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00 - 16.30 น.

ข้อมูลติดต่อ

043-327640-1
043-327642
mhc07.dmh@gmail.com
mhc07@dmh.mail.go.th
MHC07 Khonkaen
MHC07 Khonkaen
www.facebook.com/mhc07kk

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงานส่วนกลาง
ศูนย์สุขภาพจิต
โรงพยาบาล/สถาบัน
Data Center
แบบฟอร์มการติดต่อ/สอบถาม/แนะนำ/ติชม