ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com

“ลดภาวะหมดไฟ (Burnout) ดูแลใจคนทำงาน”

ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
“ลดภาวะหมดไฟ (Burnout)ดูแลใจคนทำงาน”
สำหรับวิทยากร

ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมวารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

ทำเนียบคนมีไฟ