ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เริ่มรับสมัครวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง […]

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

โรงพยาบาลศรีธัญญาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ เจ้าพนักงานธุรการ

ดูรายละเอียด http://srithanya.go.th

โรงพยาบาลสวนปรุง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและเพิ่มคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายเอียดการรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลศรีธัญญาประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

รายละเอียด http://srithanya.go.th

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดการรับสมัคร

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรั […]

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร รายละเอีดยเพิ่มเติม http://www.rp […]