ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร
CONTINUE READING

ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดฝ่ายบริหาร สำนักงานจัดการทรพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.forest.go.th
CONTINUE READING

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ” วุฒิปริญญาตรี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง " นักวิชาการคอมพิวเตอร์ " วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 28 กรกฎาคม 2560 ในวัน เวลาราชการ (ยกเว้นวันที่…
CONTINUE READING

กรมอนามัยรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด/เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/พนักงานบริการ

กรมอนามัยรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร
CONTINUE READING

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก รายละเอียดการรับสมัคร : คลิกที่นี่
CONTINUE READING

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อสอบถามที่ http://www.ricd.go.th/
CONTINUE READING

กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ

กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ รายละเอียด
CONTINUE READING

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 3 ภายในบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์โทรศัพท์ 056-267289 /…
CONTINUE READING

โครงการพัฒนาบุคลากรธารณสุข “ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาบุคลากรธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดโครงการ
CONTINUE READING

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครงานเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประกาศรับสมัครการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ โภชนากร นายช่างเทคนิค พนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่…
CONTINUE READING

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร
CONTINUE READING

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครพนัก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร
CONTINUE READING