ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

Download-ไฟล์แนบ

คู่มือความรู้ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน

ปกหน้า+คำนำ+สารบัญ คู่มือ อสม. + ปกหลัง

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแห […]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เริ่มรับสมัครวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง […]

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (EPI-BP Model)

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะ […]