การอบรมหลักสูตร “ผู้นำกระบวนการโมเดลการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข EPI-BP Model) เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1 (จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม) วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวารี วัลเลย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

การอบรมหลักสูตร “ผู้นำกระบวนการโมเดลการสร้างภูมิค […]

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็น […]

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็น […]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน […]

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานธุรการ)

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส […]

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสา […]

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทร […]

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกร

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประสงค์จะรับสมัครบุ […]

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักจิตวิทยา,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสร […]

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด Program of Nursing Specialty in Drug and Substance Abuse Users ประจำปีงบประมาณ2561

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเส […]