ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com

แบบประเมินภาวะหมดไฟ (Burnout)

แบบประเมินภาวะหมดไฟ (Burnout) Download
CONTINUE READING

รูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (EPI-BP Model)

รูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (EPI-BP Model) Download
CONTINUE READING

ตัวชี้วัดกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  Downloads แบบฟอร์ม1-2.doc template 60.doc ปรับ-แบบฟอร์ม 2-3.doc ปรับ-แบบฟอร์ม1-1.doc ปรับ-แบบฟอร์ม2-1.doc ปรับ-แบบฟอร์ม2-2.doc Google Drive downloads download Now
CONTINUE READING

คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส.

คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส. Download
CONTINUE READING

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข Download
CONTINUE READING

จุลสารลด – หยุด – ภัย เรื่อง เลือกใช้ – ตรวจสอบ – ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี…ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ – อุบัติเหตุยางระเบิด

จุลสารลด - หยุด - ภัย เรื่อง เลือกใช้ - ตรวจสอบ - ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี...ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ - อุบัติเหตุยางระเบิด  Download ที่มา :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
CONTINUE READING

โครงการพัฒนาบุคลากรธารณสุข “ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาบุคลากรธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดโครงการ
CONTINUE READING

กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำ “ขับรถอย่างมีสติ ชีวิตปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่”

CONTINUE READING

กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย คิดบวก สืบทอดพระปณิธาน ใช้ชีวิตอย่างมีค่า มีความหมาย และเป็นสุข รับปีระกา

วันนี้ (24 ธ.ค.59) น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ที่กำลังจะมาถึง ว่าเป็นโอกาสดีที่จะใช้ช่วงเวลานี้ ทบทวนตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มทำสิ่งดีๆเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้าง ซึ่ง การคิดบวก ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ที่สำคัญทุกคนสามารถเรียนรู้ ฝึก และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้และหากฝึกทำไปเรื่อยๆ จะยิ่งทำให้มีมุมมองทางบวกต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น…
CONTINUE READING

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

Download
CONTINUE READING

‘โรคสมาธิสั้น’ในวัยรุ่น-ผู้ใหญ่กรมสุขภาพจิตย้ำรักษาเร็วใช้ชีวิตร่วมผู้อื่นได้

'โรคสมาธิสั้น'ในวัยรุ่น-ผู้ใหญ่กรมสุขภาพจิตย้ำรักษาเร็วใช้ชีวิตร่วมผู้อื่นได้กรมสุขภาพจิตเผย "โรคสมาธิสั้น" พบในผู้ใหญ่ได้ ไม่เฉพาะเด็ก ย้ำรักษาให้เร็ว ลดอุบัติเหตุ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ แนะ 9 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝึกอารมณ์ตนเอง ไม่ดีใจหรือเสียใจเร็วเกินไป รู้จักสังเกตอารมณ์ของผู้อื่น รู้จักรอคอย รับฟัง เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อลดปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ลดพฤติกรรมใจร้อนหุนหันพลันแล่นน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต…
CONTINUE READING

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนำเสนอการนำเทคนิค 3 ส มาประกอบท่าเต้นเข้าจังหวะเพลง

CONTINUE READING