ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com

กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้ายหรือโอนข้าราชการต่างๆ

CONTINUE READING

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ภายในโรงพยาบาลจิตเวช มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ภายในโรงพยาบาลจิตเวช มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ
CONTINUE READING

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต สิงหาคม 2560
CONTINUE READING

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กรกฎาคม 2560
CONTINUE READING

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต มิถุนายน2560
CONTINUE READING

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กุมภาพันธ์ 2560
CONTINUE READING

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต  มกราคม 2560
CONTINUE READING

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

ธันวาคม 2559
CONTINUE READING

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

พฤศจิกายน 2559
CONTINUE READING

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

ตุลาคม 2559
CONTINUE READING

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2559 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559…
CONTINUE READING

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สามารถยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กันยายน 2558

เรียน ผู้จัดการ บริษัท/ห้าง/ร้าน...........................เรื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ        ด้วย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU จำนวน 1 เครื่องเครื่องปรับอากาศ…
CONTINUE READING