ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เริ่มรับสมัครวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ *ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เข้าใจ*

รายละเอียดเบื้องต้น

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 • จำนวน  2  อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เลขที่ 169หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ านการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  ในวันและเวลาราชการ
  • ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น.
  • ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.
  • ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ วันที่ 17ตุลาคม 2561 ทาง http://www.mhc7.go.th หรือทาง Facebook “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น”
 • ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยสถานที่จัดสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครศึกษาการรับสมัครให้เข้าใจ!

ผู้สมัครต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร จากนั้นดำเนินการพิมพ์(Print)ใส่กระดาษ A4 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นส่งพร้อมหลักฐานในวันที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลหลักสูตร ของสถานการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ พร้อมทั้งต้องดำเนินการพิมพ์ใส่ (Print) ใส่กระดาษ A4 เพื่อใช้แนบประกอบเป็นหลักฐานการรับสมัคร

หมายเหตุ : หากผู้สมัครมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-224-075 หรือ พิมพ์ข้อความสอบถามมาที่ Facebook “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น” https://www.facebook.com/mhc07kk/