สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

Copyright © 2019 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 All rights reserved.