ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327-640 | 043-224-075
043-327-642
mhc07.dmh@gmail.com
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง " นักวิชาการคอมพิวเตอร์ " วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 28 กรกฎาคม 2560 ในวัน เวลาราชการ (ยกเว้นวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560)
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครโดยตรงที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทุบรี