ช่องทางการติดต่อ/แนะนำ/ร้องเรียน

พบเรื่องร้องเรียน ติดต่อที่

1.นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส

  • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

  • หมายเลขโทรศัพท์ : 083-360-3536

2.นางวาสนา ทักษิณพิลา

  • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  • หมายเลขโทรศัพท์ : 083-414-6996

 

หรือตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้