หน้าหลัก

เด็กออทิสติกควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์COVID-19

เด็กออทิสติกควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์COVID-19

ครอบครัว ก็คือ ครอบครัว👨‍👨‍👧‍👦 ห่ า ง กั น สั ก พั ก 👨 👩 👵 แต่รักเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือห่วงใย💖

ครอบครัว ก็คือ ครอบครัว👨‍👨‍👧‍👦 ห่ า ง กั น สั ก พั ก 👨 👩 👵 แต่รักเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือห่วงใย💖

วิธีดูแลใจเด็ก ๆ ให้รู้สึกผ่อนคลาย🧑 ในช่วงไวรัสโควิด19 ระบาด

วิธีดูแลใจเด็ก ๆ ให้รู้สึกผ่อนคลาย🧑 ในช่วงไวรัสโควิด19 ระบาด

การดูแลใจเมื่อต้องทำงานที่บ้าน Work from home🏠

การดูแลใจเมื่อต้องทำงานที่บ้าน Work from home🏠

เสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ S H O E S เราจะก้าวเดินผ่านวิกฤตไปด้วยกัน❤️

เสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ S H O E S เราจะก้าวเดินผ่านวิกฤตไปด้วยกัน❤️

4 วิธี ช่วยให้สุขภาพจิตดีทั้งองค์กร🏢

4 วิธี ช่วยให้สุขภาพจิตดีทั้งองค์กร🏢

8 วิธีคุยกับเด็กเกี่ยวกับโรคโควิด-19

8 วิธีคุยกับเด็กเกี่ยวกับโรคโควิด-19

เราอยู่โรงพยาบาลเพื่อคุณ โปรดอยู่บ้านเพื่อเรา

เราอยู่โรงพยาบาลเพื่อคุณ โปรดอยู่บ้านเพื่อเรา

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar day

30 มีนาคม วันไบโพลาร์โลก World bipolar day

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19 ส่งผลให้หลายๆคนรวมทั้งเด็ก ๆ ต้องถูกจำกัดพื้นที่และบริเวณมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่เคยชอบทำนอกบ้านบางอย่างก็ถูกงดไป จึงอาจทำให้โรคด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆ มีความเสี่ยงที่จะรุนแรงมากขึ้นได้ในช่วงนี้ ได้แก่

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19 ส่งผลให้หลายๆคนรวมทั้งเด็ก ๆ ต้องถูกจำกัดพื้นที่และบริเวณมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่เคยชอบทำนอกบ้านบางอย่างก็ถูกงดไป จึงอาจทำให้โรคด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆ มีความเสี่ยงที่จะรุนแรงมากขึ้นได้ในช่วงนี้  ได้แก่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

Applications Center

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี