หน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เคล็ดลับคุณพ่อมือโปร เลี้ยงลูกสาว

เคล็ดลับคุณพ่อมือโปร เลี้ยงลูกสาว

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5 สัญญาณเตือน ผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรง!

5 สัญญาณเตือน ผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรง!

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล🤦‍♀ผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง จะมีบาดแผลทางจิตใจ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายได้ #วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล #สุขภาพใจ

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล🤦‍♀ผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง จะมีบาดแผลทางจิตใจ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายได้ #วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล #สุขภาพใจ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๒

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๒

คู่มือความรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คู่มือความรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

5 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายโลกโซเชียล

5 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายโลกโซเชียล

ป้องกันการฆ่าตัวตาย เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว

ป้องกันการฆ่าตัวตาย เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว

Download

Applications Center

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี

มารู้จักกับเรา