หน้าหลัก

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับชมการถ่ายทอดสด ใน “พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)”

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับชมการถ่ายทอดสด ใน “พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)”

ทฤษฎีจิตวิทยา: ทำไมบางคนถึงโง่แล้วอวดฉลาด? (The Dunning-Kruger Effect)

ทฤษฎีจิตวิทยา: ทำไมบางคนถึงโง่แล้วอวดฉลาด? (The Dunning-Kruger Effect)

ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน (school refusal)

ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน (school refusal)

เพศไหน-วัยใด โกหกมากกว่ากัน?

เพศไหน-วัยใด โกหกมากกว่ากัน?

จุดจอดรถ และบริการรถรับ-ส่ง งานครูใหญ่ และหลวงพ่อคูณ มข.

จุดจอดรถ และบริการรถรับ-ส่ง งานครูใหญ่ และหลวงพ่อคูณ มข.

การบูรณาการทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนเพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การบูรณาการทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนเพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2562 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้าเขตสุขภาพที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2562  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้าเขตสุขภาพที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

 TEL : 043 224 075 | FAX : 043 224 075

Email : mhc07.dmh@gmail.com

169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

Applications Center

Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)
ลงชื่อปฏิญาณตนเป็นเยาวชนคน “เก่ง” และ “ดี” TO BE NUMBER ONE

มารู้จักกับเรา