หน้าหลัก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

เช็คอิน…สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ❣️..❣️ใส่ใจ…ตัวเอง❣️ใส่ใจ…คนรอบข้าง❣️ใส่ใจ…รับฟัง

เช็คอิน…สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ❣️..❣️ใส่ใจ…ตัวเอง❣️ใส่ใจ…คนรอบข้าง❣️ใส่ใจ…รับฟัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจวัยรุ่นอาสาดูแลใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจวัยรุ่นอาสาดูแลใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563

เปิดเทอมใหม่ เด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อย🏫 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ลองสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กในช่วงโควิด-19 ระบาด

เปิดเทอมใหม่ เด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อย🏫 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ลองสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กในช่วงโควิด-19 ระบาด

สิ่งที่ควรทำเมื่อสังเกตเห็นสัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล

สิ่งที่ควรทำเมื่อสังเกตเห็นสัญญานเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล

“5 สัญญานเตือนบนโลกโซเชียลที่สะท้อนความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย”

“5 สัญญานเตือนบนโลกโซเชียลที่สะท้อนความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย”

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและเด็ก👵👴👧

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและเด็ก👵👴👧

อยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า

อยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 Mental Health in Covid-19 pandemic 6 – 7 สิงหาคม 2563

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 Mental Health in Covid-19 pandemic 6 – 7 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Download

Applications Center

MENTAL HEALTHCHECK-IN ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี