หน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กรมสุขภาพจิต เปิดตัวมาสคอต “น้องคิดดี้” ใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์สะท้อนตัวตนของกรมสุขภาพจิต ที่แสดงถึงความสุข คิดดี ฉลาดรอบรู้ และเข้าถึงได้

กรมสุขภาพจิต เปิดตัวมาสคอต “น้องคิดดี้” ใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์สะท้อนตัวตนของกรมสุขภาพจิต ที่แสดงถึงความสุข คิดดี ฉลาดรอบรู้ และเข้าถึงได้

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ TEL: 043 424 739 FAX: 043 424 738

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ TEL: 043 424 739 FAX: 043 424 738

“ลด” ก่อน “งด” ป้องกันอาการถอนพิษสุรารุนแรง

“ลด” ก่อน “งด” ป้องกันอาการถอนพิษสุรารุนแรง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังระบบดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังระบบดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า จังหวัดมหาสารคาม

5 วิธี หยุดเพลงดังวนในหัว คุณเคยมีอาการเพลงติดหู แบบว่าท่อนฮุก introl มักจะวนอยู่ในหัว จนติดหู ฮัมเพลงนั้นวนไปวนมา จนรำคาญตัวเอง 🤗 คุณอาจจะกำลังมีอาการ #earworm อยู่ก็เป็นได้

5 วิธี หยุดเพลงดังวนในหัว  คุณเคยมีอาการเพลงติดหู แบบว่าท่อนฮุก introl มักจะวนอยู่ในหัว จนติดหู ฮัมเพลงนั้นวนไปวนมา จนรำคาญตัวเอง 🤗 คุณอาจจะกำลังมีอาการ #earworm อยู่ก็เป็นได้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการสังเกตจาก 7 สัญญาณเตือน ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากยาเสพติด เพื่อลดการก่อเหตุความรุนแรงในสังคม และส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมต่อไป

แนวทางการสังเกตจาก 7 สัญญาณเตือน ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากยาเสพติด เพื่อลดการก่อเหตุความรุนแรงในสังคม และส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมต่อไป

โครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านวิกฤตสุขภาพจิต ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จ.สงขลา

โครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านวิกฤตสุขภาพจิต ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จ.สงขลา

ภาวะซึมเศร้าที่อยากให้รู้

ภาวะซึมเศร้าที่อยากให้รู้

บทความสุขภาพจิต

Download

กฎหลักครอบครัว

กฎหลักครอบครัว

Applications Center

แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี
ลงชื่อปฏิญาณตนเป็นเยาวชนคน “เก่ง” และ “ดี” TO BE NUMBER ONE

มารู้จักกับเรา