หน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือความรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คู่มือความรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

5 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายโลกโซเชียล

5 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายโลกโซเชียล

ป้องกันการฆ่าตัวตาย เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว

ป้องกันการฆ่าตัวตาย เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว

ปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ ด้วยหลัก 3ส

ปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ ด้วยหลัก 3ส

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

วันผู้สูงอายุสากล ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อให้เห็นคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามและทำคุณประโยชน์มาค่อนชีวิต

วันผู้สูงอายุสากล ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อให้เห็นคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามและทำคุณประโยชน์มาค่อนชีวิต

การลงพื้นที่ร่วมกับทีมเยียวยาจิตใจ (MCATTเขต7)

การลงพื้นที่ร่วมกับทีมเยียวยาจิตใจ (MCATTเขต7)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

บทความสุขภาพจิต

Download

Applications Center

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี

มารู้จักกับเรา