หน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

วันผู้สูงอายุสากล ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อให้เห็นคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามและทำคุณประโยชน์มาค่อนชีวิต

วันผู้สูงอายุสากล ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อให้เห็นคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามและทำคุณประโยชน์มาค่อนชีวิต

การลงพื้นที่ร่วมกับทีมเยียวยาจิตใจ (MCATTเขต7)

การลงพื้นที่ร่วมกับทีมเยียวยาจิตใจ (MCATTเขต7)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน 2562

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน 2562

Project NAM by กรมสุขภาพจิต – Story 1 : “เชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต เราเกือบทุกคนเคยผ่านความรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะจมน้ำ”

Project NAM by กรมสุขภาพจิต – Story 1 : “เชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต เราเกือบทุกคนเคยผ่านความรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะจมน้ำ”

ปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วย 3 ส. จาก กรมสุขภาพจิต

ปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วย 3 ส. จาก กรมสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ทีม MCATT เขต7 ร่วมต้อนรับองคมนตรี พร้อมดูแลจิตใจประชาชน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ทีม MCATT เขต7 ร่วมต้อนรับองคมนตรี พร้อมดูแลจิตใจประชาชน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรฎาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรฎาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต เปิดตัวมาสคอต “น้องคิดดี้” ใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์สะท้อนตัวตนของกรมสุขภาพจิต ที่แสดงถึงความสุข คิดดี ฉลาดรอบรู้ และเข้าถึงได้

กรมสุขภาพจิต เปิดตัวมาสคอต “น้องคิดดี้” ใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์สะท้อนตัวตนของกรมสุขภาพจิต ที่แสดงถึงความสุข คิดดี ฉลาดรอบรู้ และเข้าถึงได้

Download

กฎหลักครอบครัว

กฎหลักครอบครัว

Applications Center

แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี
ลงชื่อปฏิญาณตนเป็นเยาวชนคน “เก่ง” และ “ดี” TO BE NUMBER ONE

มารู้จักกับเรา