ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

MENTAL HEALTH CENTER 7 KHON KAEN

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 169 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ. - ศ. : 08.00 - 16.30 น.
043-327640-1
043-327642
mhc07.dmh@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

VIEW ALL

ตัวชี้วัดกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  Downloads แบบฟอร์ม1-2.doc template 60.doc ปรับ-แบบฟอร์ม 2-3.doc ปรับ-แบบฟอร์ม1-1.doc ปรับ-แบบ…
READ MORE...

คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส.

คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้แล…
READ MORE...

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านส่งเ…
READ MORE...

จุลสารลด – หยุด – ภัย เรื่อง เลือกใช้ – ตรวจสอบ – ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี…ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ – อุบัติเหตุยางระเบิด

จุลสารลด - หยุด - ภัย เรื่อง เลือกใช้ - ตรวจสอบ - ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี...ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ …
READ MORE...

ข่าวรับสมัครงาน

VIEW ALL

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 มีความประสงค์รับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จ.เชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 มีความประสงค์รับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับช…
READ MORE...

สถาบันราชานุกูลประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

สถาบันราชานุกูลประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท…
READ MORE...

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รายละเอีย…
READ MORE...

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภ…
READ MORE...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

VIEW ALL

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต พฤษ…
READ MORE...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต &nbs…
READ MORE...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต …
READ MORE...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต  มกร…
READ MORE...

สื่อสุขภาพจิต

VIEW ALL
Downloaded 3 times.
Downloaded 1 times.
Downloaded 3 times.
Downloaded 5 times.
Downloaded 4 times.
Downloaded 0 times.
Downloaded 5 times.
Downloaded 2 times.

วีดีทัศน์สุขภาพจิต