หน้าหลัก

ภาวะซึมเศร้าที่อยากให้รู้

ภาวะซึมเศร้าที่อยากให้รู้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

5 สัญญาณเตือน! เสี่ยงฆ่าตัวตาย…ในโลกโชเชียล

5 สัญญาณเตือน! เสี่ยงฆ่าตัวตาย…ในโลกโชเชียล

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 -15 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จ.นครปฐม

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 -15 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

จะอยู่อย่างไร❓ กับคนใกล้ตัวที่มี #ภาวะซึมเศร้า ☹️ 👉🏻คุณ…สามารถช่วยเขาได้😀

จะอยู่อย่างไร❓ กับคนใกล้ตัวที่มี #ภาวะซึมเศร้า ☹️ 👉🏻คุณ…สามารถช่วยเขาได้😀

การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต “1 รับ 4 ให้” มือที่อยู่ใกล้…กำลังใจที่ใกล้ตัว การช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับผผู้ประสบปัญหาสุขภาพจิต

การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต “1 รับ 4 ให้” มือที่อยู่ใกล้…กำลังใจที่ใกล้ตัว การช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับผผู้ประสบปัญหาสุขภาพจิต

4 วิธี ดูแลผู้ป่วยจิตเภท “ญาติใกล้ ได้ยา มาตามนัด ขจัดยาเสพติด”

4 วิธี ดูแลผู้ป่วยจิตเภท “ญาติใกล้ ได้ยา มาตามนัด ขจัดยาเสพติด”

4 เทคนิค ลดพฤติกรรมรุนแรงในลูกวัยรุ่น

4 เทคนิค ลดพฤติกรรมรุนแรงในลูกวัยรุ่น

งานสัมมนาการพัฒนาเด็กไทยให้คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

งานสัมมนาการพัฒนาเด็กไทยให้คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

บทความสุขภาพจิต

Download

กฎหลักครอบครัว

กฎหลักครอบครัว

Applications Center

แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี
ลงชื่อปฏิญาณตนเป็นเยาวชนคน “เก่ง” และ “ดี” TO BE NUMBER ONE

มารู้จักกับเรา