หน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

แนวทางการส่งเสริมให้เด็ก “คิดเป็น คิดดี คิดให้”

แนวทางการส่งเสริมให้เด็ก “คิดเป็น คิดดี คิดให้”

วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเด็กแห่งชาติ 2563

3ส.ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด คนใกล้ตัว 📺 ดูข่าวมากแล้วเครียด 😤 รีบช่วย ด้วย 3ส. 👀 สอดส่องมองหา 👂ใส่ใจรับฟัง 🚑 ส่งต่อเชื่อมโยง

3ส.ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด คนใกล้ตัว 📺 ดูข่าวมากแล้วเครียด 😤 รีบช่วย ด้วย 3ส. 👀 สอดส่องมองหา 👂ใส่ใจรับฟัง 🚑 ส่งต่อเชื่อมโยง

กิจกรรมวันเด็ก”เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้” ปี 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็ก”เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้” ปี 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบกับ… กิจกรรมสนุกสนานและของรางวัลต่างๆมากมาย

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบกับ… กิจกรรมสนุกสนานและของรางวัลต่างๆมากมาย

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

HAPPY NEW YEAR “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”

HAPPY NEW YEAR “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”

คู่มือสนับสนุนการช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือสนับสนุนการช่วยเหลือนักเรียน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

Download

Applications Center

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี

มารู้จักกับเรา