หน้าหลัก

โรคติดพนัน Gambling disorder

โรคติดพนัน Gambling disorder

9 วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการณ์การระบาดCOVID-19 เครียดได้…คลายเป็น

9 วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการณ์การระบาดCOVID-19  เครียดได้…คลายเป็น

โรคจิตเภท ‘Schizophrenia’ รักษาได้

โรคจิตเภท ‘Schizophrenia’ รักษาได้

คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า👨‍⚕️👨‍⚕️

คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า👨‍⚕️👨‍⚕️

เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโควิด-19🙇‍♂️

เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโควิด-19🙇‍♂️

5 เกราะป้องกันสู้โควิด-19

5 เกราะป้องกันสู้โควิด-19

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

❤️ 8 มาตรการ ดูแลใจไม่ให้ป่วย กับไวรัส COVID-19

❤️ 8 มาตรการ ดูแลใจไม่ให้ป่วย กับไวรัส COVID-19

เครียดได้…คลายเป็น 9วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการ์การระบาดCOVID-19

เครียดได้…คลายเป็น 9วิธีจัดการความเครียดในช่วงสถานการ์การระบาดCOVID-19

ในยามประเทศชาติเจอวิกฤติCOVID-19 คุณก็เป็น HERO ได้🦸‍♂️

ในยามประเทศชาติเจอวิกฤติCOVID-19 คุณก็เป็น HERO ได้🦸‍♂️

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคติดพนัน Gambling disorder

โรคติดพนัน Gambling disorder

บทความสุขภาพจิต

โรคติดพนัน Gambling disorder

โรคติดพนัน Gambling disorder

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Applications Center

MENTAL HEALTH CHECK UP ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี