หน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต

แนวทางการส่งเสริมให้เด็ก “คิดเป็น คิดดี คิดให้”

แนวทางการส่งเสริมให้เด็ก “คิดเป็น คิดดี คิดให้”

วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเด็กแห่งชาติ 2563

3ส.ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด คนใกล้ตัว 📺 ดูข่าวมากแล้วเครียด 😤 รีบช่วย ด้วย 3ส. 👀 สอดส่องมองหา 👂ใส่ใจรับฟัง 🚑 ส่งต่อเชื่อมโยง

3ส.ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด คนใกล้ตัว 📺 ดูข่าวมากแล้วเครียด 😤 รีบช่วย ด้วย 3ส. 👀 สอดส่องมองหา 👂ใส่ใจรับฟัง 🚑 ส่งต่อเชื่อมโยง

กิจกรรมวันเด็ก”เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้” ปี 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็ก”เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้” ปี 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบกับ… กิจกรรมสนุกสนานและของรางวัลต่างๆมากมาย

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบกับ… กิจกรรมสนุกสนานและของรางวัลต่างๆมากมาย

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

HAPPY NEW YEAR “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”

HAPPY NEW YEAR “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข”

คู่มือสนับสนุนการช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือสนับสนุนการช่วยเหลือนักเรียน

บทความสุขภาพจิต

Download

Applications Center

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE (SDQ)
แบบประเมินความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)
Check list ติดเกม [ออนไลน์] ด้วยแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 12-17 ปี

มารู้จักกับเรา